H602291 Methodology I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Blanka Morávková (lecturer)
Guaranteed by
Vocal Studies Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Vocal Studies Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
uzavření 1. ročníku bakalářského studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Získání teoretického základu pro praktickou hlasovou výuku a seznámení se s odbornou terminologií a metodikou výuky zpěvu.

Syllabus (in Czech)
 • 1. kriteria výběru talentovaných žáků a práce s nimi, výběr školy, nástroje ad.
  2. správné sezení a držení nástroje a korekce chyb
  3. technika pravé ruky - úhoz dopadem a bez dopadu
  4. technika levé ruky - výměny poloh
  5. způsoby nácviku stupnic - chromatických a diatonických
  6. provádění melodických ozdob
  7. provádění zvláštních technik: arpeggia, pizzicata, rasgueada, flažoletů apod.
  8. závěrečný test, shrnutí, zápočty
Literature
 • Blanka Morávková: Metodika zpěvu, JAMU 2008. info
 • Bohuslav Hála - Miloš Sovák: Hlas, řeč, sluch, Praha 1941. info
 • Jaromír Soukup: Hlas, zpěv, pěvecké umění, SNKLHU, Praha 1959. info
 • Oldřich Lacina: Problémy zpěvního hlasu, Panton, Praha 1977. info
 • Jiří Bar: Pravý tón a pravé pěvecké umění, Supraphon, Praha 1976 (1. část). info
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 1.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H602291