H60228HO Methodology I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Jurij Likin (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites
1. Úspěšné ukončení ZS
2. Schopnost předávat zkušenosti mladým adeptům hry na hoboj
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Oboe (programme HF, B-HUDUM)
Course objectives
1. Úvod do metodiky hoboje: předpoklády a základy hry na hoboj 2. Příprava na SZZ
Syllabus
 • Metodika hry na hoboj - nauka o umění hry na hoboj a o všech otázkách s tím souvisejících.
  - Počátky výuky hry na hoboj: základní předpoklady, držení nástroje, postoj, poloha prstů, časté chyby, světové metodiky
  - Princip hry na dvouplátkový dechový nástroj (vzduchový sloupec, změna jeho délky, „přefukování“)
  - Dechová technika v teorii i praxi dechová cvičení, nejčastější chyby a oprava zlozvyků, princip permanentního dechu
  - Problematika tvoření tónu hoboje: nátisk, ozev, artikulace, funkce jazyka a dechu, cvičení a oprava zlozvyků
  - Technika: podmiňující faktory, metodický postup nácviku technicky problematických míst, metodika studia stupnic a akordů, nácvik dvojitého staccato
  - Hobojový strojek v teorii a praxi: role strojku, hlavní požadavky a chyby, výrobní materiál, postup při stavbě a úpravě plátků, role hobojových trubiček, technické pomůcky, historický přehled, přehled součastných trendů
  - Problematika intonace a akustiky hoboje, konstrukční možnosti a omezení hoboje, francouzský a německý hoboj ve XX století, výrobci hobojů, součastné trendy vývoje nástroje
  - Problematika veřejného vystupování, hry z paměti, hry z listu, hry a studia orchestrálních partů, hry s doprovodem (zásady správného cvičení, boj s trémou, příprava na soutěže a konkurzy
  - Příbuzné nástroje a jejich typická problematika (charakteristika nástrojů, konstrukce, ladění, strojky, střídání nástrojů během koncertu
  - Soudobé techniky hry na hoboj (jejich charakteristika, příklady použití, základní metodické postupy k jejich ovládnutí)

Literature
 • Capelli, G. : Metodo teorico - pratico per oboi. Ricordi 1959. info
 • SCHAEFERDIEK, Marc. 2009. Foundations of Oboe Playing. Wargau: Accolade Musikverlag, 2009. ISBN 3-9805707-2-X. ISMN M-50135-550-1.
 • ROTHWELL, Evelyn: Oboe Technique. Oxford Univ. Press, 1953, London
 • KUBÁT, Adolf a SMETÁČEK, Václav. 2000. Škola hry na hoboj. Praha: Bärenreiter Praha, 2000. ISMN M-2601-0067-1.
 • BLEUZET, Louis. La technique de hautbois. Leduc 1937.
 • BAS, Louis-Jean-Baptiste. 1905. Méthode nouvelle de Hautbois. Paris: Enoch & Cie, 1905.
 • SCHURING, Martin. 2009. Oboe Art and Method. New York: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-537458-2.
 • CAPELLI, G. : Metodo teorico - pratico per oboi. Ricordi 1959
 • SELLNER, Josef: Method du hautbois
 • PASSIN, Günter, MALZER, Reinhold. Die SCpieltechnik der oboe. Tägliche Grundlagenübungen. Friedrich Hofmeister Musikverlag FH 6120
 • SPRENKLE, Robert a LEDET, David. 1961. The Art of Oboe Playing. 1961. ISBN 0-87487-040-2.
 • HOŠEK, Miroslav. 2000. Škola pro nejmladší hobojisty, sešit 3. Cheb: Music Cheb, 2000. ISMN M-706517-05-6.
 • GIAMPIERI, Alamiro (1893-1963): Progressive Method for Oboe
 • HOŠEK, Miroslav. 1998. Škola pro nejmladší hobojisty, sešit 1. Cheb: Music Cheb, 1998. ISMN M-706517-1-8.
 • BARRET, Apollon Marie-Rose. 1862. Complete Method for the Oboe. London: Lafleur & Son, 1862.
 • GARNIER, Joseph-Francois: Méthode du hautbois, 1800
 • BROD, Henri. 1963. Méthode de hautbois. Paris: Henry Lemoine & Cie., 1963. Rev. Georges Gillet.
 • HOŠEK, Miroslav. 1999. Škola pro nejmladší hobojisty, sešit 2. Cheb: Music Cheb, 1999. ISMN M-706517-05-6.
 • SINGER, Lawrence: Metodo per oboe. Zerboni, 1969, Milano
Teaching methods
individuelní lekce, interní semináře, semestrální práce, práce s modelem z nižších ročníků
Assessment methods
Zápočet
Metody ověřování výsledků: analýza výsledků činnosti studenta – písemná semestrální práce, zkoušení studentů ústní.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 1.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60228HO