H60145l Instrumentace II

Hudební fakulta
léto 2016
Rozsah
1/1. 2 kr. 2 z 3. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Martin Smolka (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 11:50–13:25 324
Předpoklady
EVER ( H60145z Instrumentace II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získat znalosti i praktické dovednosti ke kompozici pro nástroje, ensembly i orchestr.

Osnova
 • Pro skladatele. Zaměřeno na osvojení možností hudebních nástrojů a jejich využití v instrumentaci. Studium komorních a orchestrálních partitur, praktické instrumentační studie. Zvuková představivost, možnosti a limity nástrojů, notace.

  • princip dechových nástrojů
  • dřevěné dechové nástroje - rozsahy, rejstříkové oblasti, zvuková specifika, pohyblivost, dynamika, artikulace
  • dechové kvinteto
  • dřevěné dechové nástroje v ensemblu
  • soudobé nástrojové techniky pro dřevěné dechové nástroje
  • žesťové nástroje - princip
  • žesťové nástroje - rozsahy, rejstříkové oblasti, zvuková specifika, pohyblivost, dynamika, artikulace
  • dusítka, soudobé techniky
  • žestě v ensemblu
  • žesťové ensembly
  • housle, viola, cello, kontrabas - ladění, rozsahy, zvuková specifika, pohyblivost, dynamika, artikulace
  • flažolety, pizzicato, dvojhmaty a akordy
  • soudobé techniky pro smyčce
  • smyčcové kvarteto
  • smyčcový ensemble, smyčcový orchestr
  • harfa a klávesové nástroje
  • orchestr - složení, notace
  • orchestrální pedál, akcent, crescendo apod.
  • různé orchestrační strategie
Literatura
 • Rychlík, Jan a kolektiv: Moderní instrumentace, Praha 1968. info
 • Adler, Samuel: The Study of Orchestration, New York 1989. info
 • Burghauser, Jarmil; Špelda, Antonín: Akustické základy orchestrace - Panton, Praha, 1967. info
 • Emmnert, František: Poznámky k instrumentaci I, II - JAMU, Brno, 1997, 2000. info
 • Kotek, Miroslav: Bicí nástroje - Panton Praha, 1983. info
 • Drobner, Mieczysław: Instrumentoznawstwo i akustyka, Kraków 1997. info
 • Modr, Antonín: Hudební nástroje, Bärenreiter Praha. info
Výukové metody
přednáška a cvičení
Metody hodnocení
zápočet + klasifikovaný zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.