H60101HOl Instrument Playing I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/2. 12 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Jurij Likin (lecturer)
Jan Hoďánek (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites
EVER ( H60101HOz Instrument Playing I )
uzavření zimního semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Oboe (programme HF, B-HUDUM)
Course objectives
Příprava na úrovní koncertního provedení minimálně dvou přednesových skladeb pro vystoupení na interpretačních seminářích, semestrálních zkouškách a děkanských zkouškách. Hra zpaměti na semestrálních a děkanských zkouškách je povinná. Povinná skladba: skladba barokního období s doprovodem cembala ze seznamu doporučených skladeb (víz předmět Studium repertoáru s cembalem).
Podmínky pro udělení zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek:
1. ročník bakalářského studia
a) Jedno vystoupení v každém semestru na semináři (vystoupení se boduje) b) Uzavřít každý semestr před zkušební komisí c) Uzavřít letní semestr před děkanskou komisí Na seminářích s semestrálních zkouškách budou interpretovány rozdílné přednesy v délce minimálně 10 min pro každý přednes, tj. 2 různé přednesy pro semestr.
Syllabus

 • Pokračování v technickém zdokonalování výběrem etud vyšší obtížnosti. Důraz na zdokonalení prstové techniky - přesné vyslovení rytmicko-technických pasáží. Interpretace stupnic a akordů v různých variačních obměnách (legato, staccato, intervaly a jejich kombinace). Pokračování v individuálním systému práce: zaměření na intonaci, nasazení tónu, pojivosti tónu, vyrovnanosti rejstříku, rozvoji technických možnosti hráče.
  - Doporučená každodenní cvičení: intonační cvičení (A. M. R. Barret, H. Brod, A. Giampieri, L. Bleuzet, Ph. Bernold, G. Passin, M. Schaefendriek), stupnice a akordy v různých variačních obměnách - legato, staccato, intervaly a jejich kombinace (systém stupnicových cvičení doc. Jurije Likina).
  - Doporučené etudy: J.H. Luft 24 Etud, F. W. Ferling 48 Etud, Op. 31, 144 Präludiem und Etuden für Oboe, 1. a 2. díl, P. Rodé 24 Caprices en formel d´etudes. Prohloubení dovednosti o pravidlech interpretace barokní hudby pomoci nastudování doporučených skladeb a seznámení s odbornou literaturou.
  - Návrh přednesových skladeb: G. Ph. Telemann 12 Fantazií, J. S. Bach / C. Ph. E. Bach Sonáta g moll BWV 1020/ H. 542.5., G.F. Händel Sonáta c moll, Sonáta g moll, C. Ph. E. Bach Sonáta g moll, A. Vivaldi Sonáta c moll, N. Chedeville (A. Vivaldi) Sonáta č. 6 g moll z Il Pastor Fido, G. Ph. Telemann Sonáta e moll, Sonáta g moll, Sonáta B dur, E. Bozza Conte Pastorale, C. Saint-Saëns Sonáta, P. Sancan Sonatina, J. W. Kalliwoda Morceau de Salon, Op. 228, R. Schumann Tři romance, Adagio a Allegro.
  Doporučený repertoár pro bakalářské studium:
  A:
  Skladby pro sólový hoboj:
  G. Ph. Telemann: 12 Fantazií pro sólový hoboj
  J.S. Bach: Partita g moll pro sólový hoboj, BWV 1013
  C. Ph. E. Bach: Sonáta g moll pro sólový hoboj
  Skladby pro sólový hoboj s cembalem (basso continuo):
  J.S. Bach: Sonáta g moll BWV 1020
  G. Ph. Telemann: Sonáta g moll z “Tafelmusik” twV 41:g6
  G. Ph. Händel: Sonáta g moll, c moll
  A. Vivaldi: Sonáta c moll (Schott)
  C. Ph. E. Bach: Sonáta g moll
  M. Marais: Les Folies d’Espagne (Barenreiter)
  F. Couperin: Královské koncerty (Concerts Royaux) č. 1, 6, 11 (Fuzeau, Musica Rara)
  Skladby pro sólový hoboj a smyčce:
  A. Marcello: Koncert d moll (Musica Rara)
  A. Vivaldi: Koncert C dur RV 447
  A. Vivaldi: Koncert d moll RV 454
  G. Ph. Telemann Koncert F dur
  T. Albinoni Koncert d moll
  J. S. Bach Koncert d moll BWV1059
  J. S. Bach Koncert A dur pro hoboj d´amour BWV1055
  B:
  W. A. Mozart: Koncert pro hoboj a orchestr C dur, K.314(285d), (Edition Henle)
  J. N. Hummel Introdukce, téma a variace
  F. V. Kramář: Koncert pro hoboj F dur, Op.37
  A. Lebrun: Koncert d moll č. 1 (Schott)
  B. H. Crussel Divertimento, Op.9
  W.A. Mozart: Kvartet F dur K370 (1781), (Barenreiter)
  F. V. Kramář: Kvartet
  J. Fiala: Kvartet
  C:
  R. Schumann: Tři romance pro hoboj a klavír, op. 94
  R. Schumann: Adagio a Allegro
  C. Saint-Saens Sonáta
  P. Sancan: Sonatina
  E. Bozza: Conte Pastorale
  E. Bozza: Pastorální Fantazie
  F. Foret: Patres et Rythmes Champetres
  J. W. Kalliwoda: Morceau de salon
  J. W. Kalliwoda: Concertino
  V. Bellini: Koncert
  J. Absil: Burlesque
  D. Milhaud: Sonatina
  H. Dutilleux: Sonáta
  F. Poulenc: Sonáta (Chester Music)
  J. Francaix: L ´Horologe de Flore (Květinové hodiny)
  B. Britten: Temporal variations ( Boosey&Hawkes)
  R. Vaughan Williams: Koncert
  M. Dranishnikova: Poem
  N. Skalkottas: Concertino (Margun Music Inc)
  M. Mihalovici: Sonatina Op. 13 (1928)
  B. Britten: Šest metamorfóz pro sólový hoboj
  J. Pelikán: Sonatina pro hoboj a klavír (Barenreiter Praha)
  S. Bodorová: Magikon
  K. Slavický: Suita
  A. Dorati: Pět kusů pro sólový hoboj ( Boosey& Hawkes)
  G. Silvestrini: Six Etudes pour Hautbois, Editions du Hautbois, Paris
Literature
 • Joppig, Günther: The Oboe and Bassoon. Halwag, 1981, Bern
 • Burgess, Geoffrey a Haynes, Burce. 2004. The Oboe. New Haven a London: Yale University Press, 2004. ISBN 0-300-10053
 • Bechler, Leo: Die Oboe. C. Mezeburger, 1914, Leipzig
 • Rothwell, Evelyn: Guide to Oboe, Reed Making, Oboe Technique
 • Schuring, Martin: Oboe: Art and Method
 • Bigotti, Giovanni: Storia dell´Oboe. Zanibon, 1974, Padova
 • Goosens, L. - Roxburgh, E. : Oboe. Macdonald and Janes, London 1977. info
 • Quantz, J.J. : Interpretace - Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980. info
 • Fleurot, Francois: Le Hautbois. Ed. Pikard, 1984, Paris
 • Likin, Jurij: Estetika hobojového tónu, Brno 2013
 • Batte, Philip: The Oboe. Ernst Benn Limited, 1956, London
 • Prokopová, Radka. Praktické užití poloautomatického systému u hoboje, diplomová práce, Brno 2012
 • Johan Joachim Quantz - Hra na dechové nástroje. info
 • Vybrané hudebně-teoretické traktáty (S. Ganassi, G. Caccini, J. Mattheson, L. Mozart, J. J. Quantz, C. Ph. E. Bach, D. G. Türk u. a.). info
 • J.J.Quantz: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu (Ed. Supraphon Praha 1990). info
 • Neumann, F. : Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music. Princeton 1983 Quantz, J. J.: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1990 Růžičková, Z.: Interpretační praxe v barokní hudbě se zřetelem k cembalu a klávesovým nástrojům. SPN, Praha 1985. info
Teaching methods
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 12 z 24.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60101HOl