H60078l Gregoriánský chorál II

Hudební fakulta
léto 2016
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Josef Gerbrich (přednášející)
Garance
Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H60078z Gregoriánský chorál II )
LS - zápis do 2. ročníku bakalářského studia, LS - zápočet za ZS

Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • - rozdělení graduálu podle liturgických údobí
  - charakteristika jednotlivých částí propria z hudebního pohledu
  - použití knih s gergoriánským chorálem - Graduale Romanum a Graduale triplex, Graduale simplex, Kyriale, Offertoriale (triplex), Liber psalmorum pro communione, Liber usualis (rozdíly v uspořádání), Liber hymnarius, Antiphonale monasticum, Psalterium monasticum, Liber cantualis, Cantus selecti
  - notace laonská - základní typy neum a jejich složeniny
  - notace svatohavelská - jednotónové neumy, neumy složené a zvláštní
  - nová kvadratická notace (neografia)
  - rytmus a výraz při přednesu gregoriánského chorálu
  - porovnání latinských materiálů z doby před a po II. vatikánském koncilu
Literatura
 • Orel, Jaroslav: Gregoriánský chorál - interpretace, Společnost pro duchovní hudbu, Praha 1996. info
 • Venhoda, Miroslav: Úvod do studia gregoriánského chorálu, Vyšehrad, Praha 1946. info
Výukové metody
1 hodina/týden
Metody hodnocení
zápočty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.