H60065l Dirigování III - abs. projekt

Hudební fakulta
léto 2016
Rozsah
0/1. 8 kr. 8 z 16. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Emil Skoták (přednášející)
prof. Rostislav Hališka (přednášející)
prof. Lubomír Mátl (přednášející)
Garance
Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H60065z Dirigování III - abs. projekt )
ZS - hodnocení A-E za LS 2. ročníku, LS - zápočet za ZS, tj. průběžné hodnocení přípravy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • - příprava u klavíru
  - samostatná příprava
  - příprava korepetic s event. sólovými hlasy
  - problematika komorního orchestru
  - řízení vokálně-instrumentálního aparátu (např. díla J. S. Bacha, G. B. Pergolesiho, J. J. Ryby, B. Smetany, A. Dvořáka, P. Ebena apod.)
  - příprava absolventského projektu
  racionální proces přípravy vystoupení
  syntéza celku
  nastudování absolventského projektu, tj. vokálně-instrumentálního díla (včetně sól)
Literatura
 • Rychlík, J. - Burghauser, J.: Moderní instrumentace, Panton, Praha 1968. info
 • Anosov, N. P.: Praktičeskoje rukovodstvo po čteniju simfoničeskich partitur,. info
 • Moskva 1951. info
 • Hilmera, O.: Cesta sbormistrova, Unie, Praha 1945. info
 • Materiály související s vybranou absolventskou skladbou. info
Výukové metody
1 hodina/týden - individuální výuka
Metody hodnocení
zápočty, SZZ
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.