H51130 Manažerská psychologie

Hudební fakulta
léto 2016
Rozsah
0/0. 2 kr. 2 z 2. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšně vykonaná přijímací zkouška a uzavřený zimní semestr.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl prohloubit a rozšířit poznatky z oblasti manažerské psychologie získané v bakalářském cyklu studia. Studenti se naučí efektivně řešit náročné situace v oblasti mezilidské komunikace, budou seznámeni se strategiemi zvládání konfliktů, zákonitostmi výběrového řízení, řízení a motivování druhých či předcházení chronického odkládání úkolů. Seznámí se s možnými potížemi vyplývajícími z každodenní praxe manažera a s tím, jak může psychologie přispět k jejich prevenci či odstranění.
Osnova
 • Zvládání prokrastinace. Zpětná vazba. Kritika a pochvala. Jak je vhodně poskytovat a přijímat?
  Konflikt. Strategie řešení konfliktu.
  Výběrové řízení. Základní postupy k výběru nového zaměstnance.
  Teorie pracovní motivace. Pracovní spokojenost.
  Řízení. Teorie řízení. Metody řízení.
  Šikana na pracovišti. Psychosomatická onemocnění v životě manažera a prevence jejich vzniku. Koučink.
Literatura
 • Čakrt, M.: Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Praha: Management Press, 2004. info
 • Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada 1996. info
 • Vybíral, Zbyněk, Psychologie komunikace, Praha, Portál 2000. info
 • • Ludwig, P. (2013). Konec prokrastinace. Jan Melvil publishing.
 • • Khelerová, V. (1999). Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha: Grada Publishing.
 • • Whitmore, J. (1995). Koučování: příručka rozvoje vlastních dovedností a zvyšování výkonnosti. Praha: Management press.
 • • Mikuláštík, M. (2007). Manažerská psychologie. Praha: Grada Publishing.
 • • Jarošová, E., Komárková, R., Pauknerová, D., Pavlica, K. (2005). Trénink sociálních a manažerských dovedností. Praha: Management press.
 • • Sliviaková, A. (2010). Příště se do toho pustím dříve! Malá příručka pro prokrastinující. Brno: Knihovnička.cz.
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a povinných seminářů. V rámci výuky je využívána práce ve skupině, samostatná práce studentů, videofeedback, přednášky, diskuse, nácvik dovedností, hraní rolí, psychologické testy, prezentace prací studentů a další.
Metody hodnocení
Min. 80% účast ve výuce. Prezentace studentů. Ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.