HJ0008Al Angličtina pro hudební praxi II

Hudební fakulta
léto 2015

Předmět se v období léto 2015 nevypisuje.

Rozsah
1/2. 3 kr. 3 z 5. Ukončení: zk.
Garance
Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Absolvování kurzu na úrovni Cizí jazyk I - angličtina.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Rozšiřování znalostí gramatiky, prohlubování slovní zásoby, schopnost orientace v náročnějších textech s hudební tématikou. Zaměření pozornosti na texty z koncertů, soutěží, festivalů a jiných hudebních akcí. Reálie anglicky mluvících zemí. Výuka na úrovni B1+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Osnova
 • Rozšiřování znalostí gramatiky, prohlubování slovní zásoby, schopnost orientace v náročnějších textech s hudební tématikou. Zaměření pozornosti na texty z koncertů, soutěží, festivalů a jiných hudebních akcí. Reálie anglicky mluvících zemí. Výuka na úrovni B1+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

  Práce s náročnějšími hudebními texty z odborných publikací a osvojování slovní zásoby ze skript English Texts for Students of the Music Faculty.
  Praktický nácvik porozumění mluvené angličtiny prostřednictvím dokumentárních filmů v angličtině o hudebních umělcích.

  Práce s propagačními materiály z hudebních festivalů a soutěží apod.

  Samostatná prezentace určitého tématu v rozsahu 10 - 15 minut.

  Seznamování s kulturními reáliemi anglicky mluvících zemí (texty z různých publikací, videonahrávky).
Literatura
 • Ivana Jarešová: English Texts for Students of the Music Faculty. JAMU, Brno. 2004. info
 • Raymond Murphy: English Grammar in Use. Cambridge University Press. 2004. info
 • Stuart Redman: English Vocabulary in Use. Cambridge University Press. 1997. info
 • Jaroslav Peprník: Angličtina pro pokročilé I. Praha. 1999. info
 • Antony Hopkins: Pathway to Music. London. 1993 The Journal of The Dvořák Society for Czech and Slovak Music. info
 • materiály z internetových stránek, např. - www.naxos.com, www.classicfm.com. info
 • od r. 2012 - Tomáš Hajn: English for Musicians (učebnice pro studenty Hudební fakulty JAMU), v tisku. info
Výukové metody
* Využití více metod vhodných pro výuku cizích jazyků - např. frontální metoda při výkladech gramatiky, dialogická metoda při konverzaci nad texty, individuální metoda při přípravě samostatných úkolů (např. zadávání referátů), skupinová metoda (při společném řešení dílčích úkolů v hodině), multimediální metoda. Využití všech metodických složek: psané formy, mluvené formy a audia (při poslechu s porozuměním).
Prostředky: Práce s autentickými odbornými texty, nácvik samostatného písemného vyjadřování, nácvik samostatného ústního projevu, vyhledávání informací - práce s internetem.
Využití e-learningu - cvičení a testů vytvořených Katedrou cizích jazyků (http://avk.jamu.cz).
Metody hodnocení
ZS/ zápočet (test)
LS/ zkouška (test)

 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2015/HJ0008Al