H80011l Seminar Management and musical production

Faculty of Music
Summer 2015
Extent and Intensity
0/2. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Tomáš Cafourek (assistant)
MgA. Pavel Lojda (assistant)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Jana Vondráčková (seminar tutor)
Guaranteed by
Music Theory Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H80011z Seminar Management and musical production )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Dle zadaných požadavků + docházka min. 70 %
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (Summer 2015, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2015/H80011l