H75011l Study of operas ensembles and recitatives

Faculty of Music
Summer 2015
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí (lecturer)
Guaranteed by
Vocal Studies Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Vocal Studies Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H75011z Study of operas ensembles and recitatives )
Předmět se řadí do kategorie předmětů povinných.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu Studium operních ansámblů a recitativů je zdokonalování hudební paměti, sluchové a rytmické představy a orientace v hudebním zápisu operních ansámblů a recitativů a dále v renesančních, klasicistních, romantických a soudobých skladbách různých stylů a žánrů.
Syllabus (in Czech)
  • Detailní a komplexní studium klavírních výtahů, řešení recitativů, studium ansámblů, práce s dirigentem. Specifika stylů. Detailní studium operních klavírních výtahů a skladeb různých stylových žánrů. Studium ansámblů a recitativů dle dramaturgického plánu Komorní opery JAMU Studijní repertoár: B. Smetana - Prodaná nevěsta W. A. Mozart - Don Giovanni, Kouzelná flétna G. Verdi - Falstaff Skladby O. Lassa, G. P. da Palestriniho, W. A. Mozarta, F. Mendelssohna -Bartholdyho, B. Martinů, A. Coplanda
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, praktická výuka, studium ansámblů a recitativů
Assessment methods (in Czech)
Zápočet - soustavné sledování výkonu studentů, závěrečný skupinový projekt
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
  • Enrolment Statistics (Summer 2015, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2015/H75011l