H61411l Pedagogická praxe II

Hudební fakulta
léto 2015
Rozsah
1/2. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Blanka Morávková (přednášející)
Garance
Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H61411z Pedagogická praxe II )
Pro získání zápočtu je potřebná aktivní účast na cvičeních během celého semestru - nejméně 70% prezence v docházce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
 • Zpěv (program HF, N-HUDUM)
Cíle předmětu
Získání praktických zkušeností v oblasti výuky zpěvu na ZUŠ a příprava pro praxi pedagoga zpěvu.

Osnova
 • Praktická pedagogická příprava studentů pro výuku zpěvu na různých stupních hudebních škol.

  V návaznosti na předcházející studium seznámení s počátkem studia zpěvu na konzervatoři:
  - náplň a charakter studia zpěvu na konzervatoři;
  - hlasová cvičení s ohledem na profesionální školení hlasu, respektování zralosti hlasu u studentů 1. ročníku, respektování odlišnosti ženského a mužského hlasu;
  - nácvik solfeggií a písní podle osnov jednotlivých ročníků;
  - budování hlasové techniky profesionálního pěvce, respektování odlišnosti mužských a ženských hlasů a rodících se hlasových typů;
  - nácvik písní a árií podle osnov jednotlivých ročníků, důraz na stylové provedení;
Literatura
 • Osnovy Konzervatoře - studijní obor #Klasický zpěv". info
 • Jelena Holečková-Dolanská: 500 denních pěveckých cvičení, Praha, SNKLHU, 1956. info
 • Franziska Martienssenová-Lohmannová: Vzdělaný pěvec, Pardubice, KORA, 1994. info
 • Jaromír Soukup: Hlas, zpěv, pěvecké umění, Praha, Supraphon, 1972. info
 • Mária Smutná-Vlková: Metodika spevu a prehl?ad literatúry spevu, Bratislava, VŠMU, 1981. info
 • Blanka Morávková: Metodika zpěvu, JAMU 2008. info
Výukové metody
kolektivní výuka
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.