H60345l Studium repertoáru s klavírem III

Hudební fakulta
léto 2015
Rozsah
2/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Jan Král (přednášející)
doc. Mgr. Šárka Králová (přednášející)
doc. MgA. Marta Vašková (přednášející)
Garance
Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H60345z Studium repertoáru s klavírem III )
Min. 70 % účast ve výuce a zvládnutí požadovaného repertoáru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
 • Zpěv (program HF, B-HUDUM)
Cíle předmětu
Příprava na absolventský bakalářský koncert v rozsahu nejméně 30 minut.

Osnova
 • Spolupráce s klavíristou - pedagogem na přípravě absolventského bakalářského koncertu.

  Pedagog hlavního oboru zpěvu společně s pedagogem - klavíristou připravují
  studenta ke koncertnímu vystoupení - absolventskému bakalářskému půlrecitálu.

  Pedagog - klavírista pracuje se studentem i samostatně na dalším rozvíjení interpretačních schopností studovaných skladeb období od barokních árií až po písňovou literaturu 21. století (důraz na frázování). Při studiu písňových cyklů - další prohlubování komorní souhry klavíristy se studentem. Zaměřit se na ztvárnění samostatného názoru na interpretaci jednotlivých písní a jejich spojení v hudební celek.
Literatura
 • Zeman, F.K. : Věra Řepková o klavírním doprovodu. Zvláštní otisk časopisu Rytmus, roč. IX. 1943 - 44. info
 • Křístková, D. : Klavírní doprovod a komorní hra. JAMU, Brno 1991. info
 • Kalábová, B. : Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce. JAMU, Brno 1982. info
 • Czuberka, B. : Die Pianistischen Parallelen. MU, Brno 1996. 1. vyd. info
Výukové metody
Individuální výuka.
Metody hodnocení
Zápočet.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.