H60144l Instrumentace I

Hudební fakulta
léto 2015
Rozsah
1/1. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D. (přednášející)
Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H60144z Instrumentace I )
úspěšné vykonání přijímací zkoušky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Osvojit si znalosti o zvuku, možnostech a notaci nástrojů pro praktické využití při dirigentském vedení zkoušek.

Osnova
 • Pro dirigenty. Seznamování s problematikou nástrojů symfonického orchestru formou výkladu, komentovaného poslechu s partiturou, detailního čtení částí partitur, drobných úkolů analytických i praktických.

  • princip dechových nástrojů
  • dřevěné dechové nástroje - rozsahy, rejstříkové oblasti, zvuková specifika, pohyblivost, dynamika, artikulace
  • dřevěné dechové nástroje v ensemblu
  • žesťové nástroje - princip
  • žesťové nástroje - rozsahy, rejstříkové oblasti, zvuková specifika, pohyblivost, dynamika, artikulace; dusítka
  • žestě v ensemblu
  • housle, viola, cello, kontrabas - ladění, rozsahy, zvuková specifika, pohyblivost, dynamika, artikulace
  • flažolety; pizzicato, dvojhmaty a akordy
  • techniky 20. století pro smyčce
  • smyčcový ensemble, smyčcový orchestr
  • harfa a klávesové nástroje
  • orchestr - složení, notace
  • orchestrální pedál, akcent, crescendo apod.
  • různé orchestrační strategie a jak je číst
  • praktické zvukové a hráčské problémy na zkouškách a na koncertě
Literatura
 • Rychlík, Jan a kolektiv: Moderní instrumentace, Praha 1968. info
 • Adler, Samuel: The Study of Orchestration, New York 1989. info
 • Burghauser, Jarmil; Špelda, Antonín: Akustické základy orchestrace - Panton, Praha, 1967. info
 • Emmnert, František: Poznámky k instrumentaci I, II - JAMU, Brno, 1997, 2000. info
 • Kotek, Miroslav: Bicí nástroje - Panton Praha, 1983. info
 • Drobner, Mieczysław: Instrumentoznawstwo i akustyka, Kraków 1997. info
 • Modr, Antonín: Hudební nástroje, Bärenreiter Praha. info
 • Berlioz, Hector: Instrumentationslehre. Erganzt und revidiert von Richard Strauss, Edition Peters, Leipzig 1905. info
Výukové metody
přednáška a cvičení
Metody hodnocení
zápočet+klasifikovaný zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.