H60379l Role Creating II

Faculty of Music
Summer 2014
Extent and Intensity
1/1. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Irena Rozsypalová (lecturer)
Mgr. Lubomíra Sonková (lecturer)
Mgr. Vladimíra Šmukařová (lecturer)
MgA. Petra Špačková-Lintymerová (lecturer)
Guaranteed by
Vocal Studies Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Vocal Studies Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
H60379z Role Creating II
Minimálně 70 % účast ve výuce a tvůrčí přístup k přípravě zadaných úkolů.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Vytváření menších postav v KO dle dramaturgického plánu. Vytvoření postavy v KO dle dramaturgického plánu.

Syllabus (in Czech)
 • Zvládnutí připravované operní role nebo operního výstupu po stránce psycho-fyzické jednoty.

  - Postava a její místo v opeře - jevištní vztahy a podtexty.
  - Vlastní postava a její korektura.
  - Zdokonalování spojení hereckého výkonu se zpěvem.
  v LS
  - Seznámení se s libretem daného díla a jeho pečlivé prostudování.
  - Práce s textem.
  - Zdokonalení koordinace hudby, zpěvu, slova a pohybu.
  - Herecká paměť (mnemotechnické pomůcky).
  - Práce s recitativem.
Literature
 • Kriška, B. : G. Puccini. Kontrasty verizmu. Supraphon, Bratislava 1970. info
 • Karásek, B. : W.A. Mozart. Orbis, Praha 1956. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 3 z 5.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2014, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2014/H60379l