H60204l Kostým II

Hudební fakulta
léto 2014
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Kerndlová (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
H60204z Kostým II
Úspěšně zakončený druhý ročník studia - absolvování kurzu Kostým I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Osnova
  • Vývoj divadelního kostýmu ve 20. století, seznámení s tvorbou významných kostýmních výtvarníků, orientace v systému přípravy divadelního kostýmu v praxi: spolupráce s režisérem, spolupráce se scénografem, přípravné návrhy, předávací porada, příprava realizace v dílnách, oblékaná zkouška, hlavní a generální zkoušky, premiéra. Určování stylové koncepce kostýmů na základě konkrétního dramatického textu: rozbor textu z hlediska charakteru postavy a typu herce, proměny kostýmu v rámci děje, využití kostýmu - jako součást scény; pro umocnění režijního záměru; při sborových scénách, kostýmy - historické, historizující, současné, nadčasové, stylizované, abstrahované atd.
Literatura
  • Brockett, O.G.: Dějiny divadla. Lidové noviny 1999. info
  • Ptáčková, V. .: Zrcadlo světového divadla. Praha, Divadelní ústav 1995. info
  • Ptáčková, V. : Česká scénografie XX. století. Praha, Odeon 1982. info
  • Monografie kostýmních výtvarníků - J. Malina. Divadelní ústav 1999. info
  • V.Ptáčková, B.Příhodová, S.Rybáková : Český divadelní kostým, Divadelní ústav 2011. info
Výukové metody
Přednášky, rozbor jednotlivých inscenací. Práce na konkrétním projektu.
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.