H601874l Komorní hra II

Hudební fakulta
léto 2014
Rozsah
0/2. 3 kr. 3 z 6. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Martin Opršál (přednášející)
Garance
Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
H601874z Komorní hra II
* předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Osnova
  • V návaznosti na předchozí semestry a na dosavadní směřování jednotlivých studentů zvolit skladbu(-y) v komorním obsazení pro absolventský projekt. V úvahu přicházejí veškeré sestavy z minulých semestrů, tzn. bicí dua, tria, souborová hra, sólo s bicím souborem, spolupráce s jinými nástroji, eventuelně kombinace obojího. Pro absolventa zvolit dostatečně reprezentativní part dané kompozice, nebo zvolit skladbu pro soubor bicích nástrojů se sólistou - M. Miki: Marimba Spiritual pro marimbu sólo a trio bicích(Ongaku No Tomo, 1989), J. Thrower: Aurora borealis pro marimbu sólo a soubor bicích (Norsk Musikforlag, 1997), N. J. Živković: Uneven Souls pro marimbu sólo, mužské hlasy a trio bicích (Musica Europea, 1992), N. Rosauro: Koncert pro marimbu a sextet bicích (Pro Percussao, 1992), N. Rosauro: Koncert pro vibrafon a sextet bicích (Pro Percussao, 1992), J. Beck: Koncert pro tympány a sextet bicích (Kendor Music, 1985). Při nácviku dbát na preciznost souhry, dynamickou vyrovnanost a počítat též s prostředím, kde se vystoupení bude konat (akustika, dostatek prostoru pro nástroje atd.).
    V případě brzkého data absolventského projektu i nadále (v případě potřeby) práce ve fakultním Souboru bicích nástrojů, eventuelně spoluúčinkování na koncertech jiných studentů atd.
Literatura
  • Cikrytová, Jitka: Skladatelé, sólisté a jejich tvorba pro melodické bicí nástroje - diplomová práce, JAMU Brno, 2000. info
  • Opršál, Martin: Bicí nástroje v artificiální hudbě 20. století - diplomová práce, JAMU Brno, 1995. info
Výukové metody
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Metody hodnocení
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.