H60104FAl Hra na nástroj II

Hudební fakulta
léto 2014
Rozsah
0/2. 13 kr. 13 z 26. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Roman Novozámský (přednášející)
MgA. Jaroslav Kubita (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
H60104FAz Hra na nástroj II
uzavření zimního semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
uzavření letního semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Osnova
 • - Interpretace jednoho z koncertů J.Ch. Bacha s důrazem na rytmickou přesnost a melodickou výraznost.
  - Užívání vibrata, nácvik, sebekontrola.
  - Pomocí dech. techniky a nátiskové pohotovosti vyrovnání barvy tónu ve všech polohách nástroje.
  - Nástin náplně studia s ohledem na individualitu studenta a jeho představu absolventského koncertu.
  - Studium Mozartova koncertu B dur, jeho koncertní provedení zpaměti.
  - Kratší skladby francouzských autorů.
  LS
  - Seznámení studenta s tvorbou starých českých mistrů (Vaňhal, Stamic, Rejcha, Koželuh), výběr z jejich díla.
  - Studium skladeb pro fagot sólo (Hába, Šesták, Matys), veřejné provedení jedné z nich.
  - Nastudování a veřejné provedení zpaměti perly fagotové literatury - Koncertu F dur C.M. von Webera.
  - Koncerty A. Vivaldiho.
Literatura
 • Svoboda, F. : Vibrato (habilitační práce). Knihovna JAMU, Brno 1992. info
 • Dolmetsch, A. : Interpretace hudby 17. a 18. stol. SNKLHU, Praha 1958. info
 • Bartolozzi, B. : New Sounds for Woodwinds. Oxford Univ. Press, London 1967. info
Výukové metody
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet - komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.