HPHNB1Bl Němčina B pro odbornou praxi II

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/8/0. 3 credit(s). Recommended Type of Completion: z (credit). Other types of completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D.
Foreign Languages Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Foreign Languages Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( D )
Neurčeny, jazyk může být studován od začátečnické úrovně.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Student musí zvládnout základy německého jazyka na úrovni A2+ SERR spolu se základní hudební a manažerskou terminologií. Student na úrovni A2 rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, povolání, o nakupování, základních oblastech hudebního provozu). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných gramatických a lexikálních struktur. Je schopen porozumět jednoduchým odborným textům z oblasti hudebního provozu.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen běžné i odborné komunikace na základní úrovni, je schopen formulovat základní odborné informace a porozumět jim.
Syllabus (in Czech)
 • Student zvládne: konjugaci všech typů sloves deklinaci podstatných jmen a zájmen zápor stupňování přídavných jmen a příslovcí minulé časy souvětí, funkce spojek
Literature
  required literature
 • Horáčková, K.: Texteauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät. Brno, JAMU 2011. info
  recommended literature
 • Dusilová, Doris. Sprechen Sie Deutsch? Teil 1. Polyglot, Praha 2008.
 • Macaire, Dominique: Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Teil 1. Klett, Stuttgart 2007.
 • Becker, Norbert: Alltag, Beruf und Co.Hueber Verlag, Ismaning 2009.
 • moodle.jamu.cz
Teaching methods (in Czech)
Konzultace, dobrovolná docházka do kursů NJ na HF JAMU.
Assessment methods (in Czech)
Zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/HPHNB1Bl