HPHNA1Az Němčina A pro odbornou praxi I

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/8/0. 3 credit(s). Recommended Type of Completion: z (credit). Other types of completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D.
Foreign Languages Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Foreign Languages Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( D )
Znalost jazyka na úrovni B2 + SERR.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Získat dostatečné jazykové kompetence v oblasti hudební produkce.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude schopen číst odbornou literaturu v německém jazyce, rozumět jí a analyzovat získané informace. Bude schopen využít jazykových kompetencí v práci hudebního anažera. Zvládne teoretické i praktické výstupy v dané oblasi německy slovem i písmem.
Syllabus (in Czech)
 • hudební terminologie terminologie hudební produkce
Literature
  required literature
 • HORÁČKOVÁ, Květoslava. Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät. Brno: JAMU, 2011, 171 pp. ISBN 978-80-86928-90-6. info
  recommended literature
 • Schneidewind, Petra, Tröndle, Martin. Selbstmanagement im Musikbetrieb : ein Handbuch für Kulturschaffende. Transcript, Bielefeld 2012.
  not specified
 • Bendixen, Peter.Einführung in das Kultur- und Kunstmanagement. Verlag für Sozialwissenschaft, Wiesbaden 2011.
 • Die Kunst des Möglichen - Management mit Kunst : Jahrbuch für Kulturmanagement 2013 / Sigrid Bekmeier-Feuerhahn [Hrsg.]
Teaching methods (in Czech)
Projekt, konzultace.
Assessment methods (in Czech)
Zkouška na úrovni C1 SERR.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/HPHNA1Az