HPHAB1Az Angličtina B pro odbornou praxi I

Faculty of Music
Winter 2020
Extent and Intensity
0/8/0. 3 credit(s). Recommended Type of Completion: z (credit). Other types of completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Ivana Jarešová (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Ivana Jarešová
Doktorské studium HF - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Doktorské studium HF - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( D )
HPHAB1Az - Angličtina B pro odbornou praxi I Angličtina B pro odbornou praxi – doktorské studium Hudební produkce - ,druhý jazyk´(1. semestr) Znalost jazyka na úrovni: není určeno
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem je dále rozvíjet schopnost absolventů využívat jazykové znalosti v praxi. Při studiu je proto kladen důraz na profesní zaměření studentů, na znalosti manažerské a hudební terminologie, na tvorbu propagačních a odborných textů. K rozšiřování zmíněných dovedností doktorandi použijí svoje a dodané materiály (ze strany vyučujícího) -Business English, Financial English, Managerial English, Legal English, Business correspondence, mohou použít i elektronickou cvičebnici angličtiny vytvořenou katedrou cizích jazyků.
Learning outcomes (in Czech)
Výstupem absolventa zkoušky by měly být následující dovednosti: výborná komunikační schopnost v angličtině (v psaném i mluveném projevu), dovednost používat profesní angličtinu v oblastech: obchodní angličtiny, manažerské, finanční a právní angličtiny a obchodní korespondence.
Syllabus (in Czech)
  • K rozšiřování zmíněných dovedností doktorandi použijí svoje a dodané materiály (ze strany vyučujícího) -Business English, Financial English, Managerial English, Legal English, Business correspondence, mohou použít i elektronickou cvičebnici angličtiny vytvořenou katedrou cizích jazyků.
Literature
  • Jarešová, Ivana: English Texts for students of the Music Faculty. ISBN Brno 2004/2006/2009 Jarešová, Ivana: English Texts for students of music management of Music Faculty of JAMU. ISBN. Brno 2009 Hajn, Tomáš: An English-Czech Reader for Students
Teaching methods (in Czech)
Konzultace + samostatný výstup ve formě zpracované kratší písemné práce na zvolené téma + studium dodaných materiálů s manažerskou tématikou+ V rámci samostatného projektu vytvoření propagačního materiálu.
Assessment methods (in Czech)
Zkouška na úrovni A2 + SERR(PO 4. SEMESTRU).
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2020/HPHAB1Az