HJX00Sz Spanish for Beginners

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
1/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Dmytro Tyshko, CSc. (lecturer), doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D.
Foreign Languages Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Foreign Languages Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 16:00–16:45 111, Tue 16:50–17:35 111, Wed 12:40–13:25 111
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 4/15, only registered: 0/15
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 52 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Seznámit studenty se základy španělštiny, naučit je komunikovat v běžných situacích dne a zvládnout základy hudební terminologie.
Syllabus (in Czech)
  • Osvojení fonetických, lexikálních a gramatických základů španělského jazyka Získání kompetencí v užívání každodenních výrazů a základních frází. Např. podle učebnice Španělština pro samouky 1. díl (kapitoly 1-10), což představuje z gramatiky nejčastější nepravidelná a zvratná slovesa, slovesa 1.třídy, otázku, zápor, členy, předložky, minulý čas, rozkaz, zájmena, číslovky. Z tematických okruhů: společenský styk, představování, telefonování, kalendář, doprava, aj. Názvy hudebních nástrojů, elementární konverzace v okruhu hudba, divadlo a kultura.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, práce s textem, obrazem, diskuzní metody, metody vytváření dovedností, projektová výuka, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
Testy, domácí úkoly, zápočtový test
Language of instruction
English
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught last offered.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/HJX00Sz