HJX00Sl Spanish for beginners

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
1/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (lecturer)
Dmytro Tyshko, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D.
Foreign Languages Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Foreign Languages Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
SOUHLAS
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 52 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Rozvíjení úrovně A1 Evropského referenčního rámce. Uplatnění znalosti hudební terminologie v praxi.
Syllabus (in Czech)
  • Např. podle učebnice Španélština pro samouky 2. díl (kapitoly 11-23), Základy gramatiky a slovní zásoby (další nepravidelná slovesa, čas budoucí, způsob podmiňovací, zájmena, stupňování přídavných jmen a příslovcí). Komunikace v běžných životních situacích – počasí, dovolená, kino, obchod, kavarna, cestovani, zábava apod. V hudební terminologii např. označení způsobu hry, hudební formy, koncert, opera. Četba textů z hudebních časopisů.
Literature
    required literature
  • Prokopová, L. : Španělština nejen pro samouky, LEDA, Praha 2008.
    not specified
  • Prokopová, L. : Španělština pro samouky, LEDA, Praha 2000. Prokopová, L. : Španělština, Klič-slovnik, LEDA, Praha 2000. Hamplová, S. : Stručná mluvnice španělštiny, Akademie věd CR, Brno 1998 Borýsek, T. : Španělsko - český a česko - španělský slovník hu
Teaching methods (in Czech)
Využití více metod vhodných pro výuku cizích jazyků – např.frontální či analytická metoda metoda při výkladech gramatiky, dialogická metoda, skupinová metoda (při společném řešení dílčích úkolů v hodině), využití multimédií a doplňování zkladní učebnice materiály autentickými v přiměřené náročnosti. Využití všech metodických složek: psané formy, mluvené formy a audia (při poslechu s porozuměním). Důraz kladen na konverzaci.
Assessment methods (in Czech)
Testy
Language of instruction
English
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught last offered.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/HJX00Sl