HF0401l Klavírní koncert

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/13/0. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Igor Ardašev (lecturer)
prof. MgA. Ivan Gajan (lecturer)
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (lecturer)
prof. MgA. Alena Vlasáková (lecturer)
MgA. Helena Weiser (lecturer)
Guaranteed by
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
Piano Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Piano Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Dvousemestrální předmět se zaměřuje na specifickou oblast klavírního reperotáru, totiž na sólový klavírní koncert s orchestrem (příp. s ansámblem). Předmět je úzce propojen s předmětem Doprovod klavírního koncertu, který je povinnou součástí specializace Hra na klavír a komorní hra. Student je povinen v průběhu dvou semestrů studia předmětu nastudovat nejméně jeden rozsáhlejší klavírní koncert (např. Schumann, Brahms, Čajkovskij, Dvořák) nebo dvě menší díla (např. Liszt: Totentanz, Chopin: Krakowiak, Mozart: KV 414 apod.). Výuka probíhá v těchto fázích: zadání repertoáru (diskuse mezi pedagogem/pedagogy, klavíristou-sólistou a klavíristou-doprovazečem), výběr edice a prostudování textu, zkoušky s doprovazečem, konzultace s pedagogem/pedagogy, veřejné bodované provedení. Veřejné provedení je hlavním výstupem předmětu, probíhá na hodnoceném veřejném koncertě, v rámci klasifikovaného zápočtu předmětu Hra na klavír či na interpretačním semináři studijního programu Klavírní interpretace, ať už v zimním nebo letním semestru. V případě mimořádně zdařilé interpretace se student-sólista může ucházet o provedení koncertu s orchestrem, např. v konkurzech vyhlašovaných školou nebo různými orchestrálními tělesy.
Literature
  • Notová vydání koncertů pro klavír a orchestr v úpravě pro dva klavíry, materiály pokud možno urtextové, kritická vydání atd. Dále nahrávky koncertů pro klavír a orchestr.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/HF0401l