HF0390z Dějiny a literatura klavíru 2

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
13/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Miloš Schnierer (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D.
Piano Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Piano Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Fri 10:00–11:30 210
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je pochopit proměnu hudebního myšlení na přelomu 18. a 19. století, vymezit hlavní znaky raného i vrcholného romantismu a seznámit se s jejich hlavními představiteli. Dalším cílem je objasnit význam a specifika národních škol, na významných vybraných skladbách, s notovým textem u klavíru nebo z nahrávky ukázat, jaké byly typické kompoziční znaky a novátorské prvky jednotlivých skladatelů a tyto vzájemně srovnávat. Součástí výuky je diskuze nad probíranými díly za účelem vytvoření vlastního názoru, stejně jako schopnost vytvořit stručnou písemnou reflexi/zhodnocení vybraného díla, v níž student analyzuje vybrané dílo za sloučení objektivních skutečností i vlastního pohledu.
Syllabus (in Czech)
 • Raný a vrcholný romantismus.
 • Život a tvorba Webera, Mendelssohna, Schuberta, Schumanna, Chopina, Liszta, Brahmse.
 • Česká klavírní tvorba - Smetana, Dvořák, Fibich.
 • Francouzská klavírní tvorba - Franck, Saint-Saens, Fauré.
 • doporučená literatura
 • ● Sýkora, V.J. : Dějiny klavírního umění. Panton, Praha 1973.
 • ● Holzknecht, V.: Bedřich Smetana, Panton 1979.
 • ● Iwaszkiewicz, J.: Fryderyk Chopin. SNKL, Praha 1952.
 • ● Sýkora, V. J.: Robert Schumann. Supraphon, Praha 1967.
 • ● Erhardt, L.: Brahms, Opus Bratislava, 1986.
 • ● Jiránek, J.: O Smetanových klavírních skladbách a jeho klavírní hře. Praha, 1932.
 • ● Searle, H.: Hudba Franze Liszta. SHV 1961.
 • ● Einstein, A.: Hudba v období romantismu. Opus Bratislava 1999.
 • ● Ulrich, M.: Encyklopedický atlas hudby. Nakladatelství Lidové noviny 1985.
 • ● Kyas, V.: Schubert. Mýty a nové pohledy, MZM Brno 2014.
 • ● Pečman, R.: Franz Schubert, Brno 1978.
 • ● Brendel, A.: Hudba, smysl a nesmysl, Volvox Globator, 2016.
 • ● Daverio, J.: Robert Schumann: Herald of a New Poetic Age, New York Oxford University Press, 1997.
 • ● Schumann, R.: O hudbě a hudebnících, Praha 1960.
 • ● Burghauser, J.: A, Dvořák. Tematický katalog. Přehled života a díla, Bärenreiter Praha 1996.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/HF0390z