HF0182z Video a poslechový seminář pro hudební produkci

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
2/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vít Kouřil (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s vybranými vizuálními a audiálními díly relevantními pro vývoj a současnou podobu hudebního průmyslu, produkce a managementu. Prostřednictvím následných diskusí pak nacházet přínosy a limity těchto děl, formulovat klíčové problémy a trendy problematiky, konfrontoval praxi s teoretickými přístupy a inspirovat studenty k podrobnějšímu samostudiu.
Výstupy z učení
1/ dosažené odborné znalosti
Prohloubení znalostí o hudebním průmyslu, produkci, marketingu, PR, duševním vlastnictví či koncertním odvětví. Seznámení se s aktuální profesní terminologií. Identifikace klíčových konfliktů a trendů v hudebně-průmyslovém sektoru.
2/ dosažené odborné dovednosti
Zlepšení orientace v soudobých trendech hudební produkce a managementu. Kritická interpretace mediálních sdělení. Ilustrace teoretických přístupů na praktických příkladech. Poučená argumentace na témata hudebního průmyslu, produkce a marketingu. 3/ dosažené obecné způsobilosti
Formulace podstatných závěrů a dilemat z dané problematiky. Nalézání a obhajoba vlastního názoru. Strukturace verbálního projevu pod časovým tlakem. Efektivní komunikace v kolektivu napříč různými ročníky.
Osnova
  • Sylabus: • Hudební průmysl • Digitalizace hudebního průmyslu • Hudební manažeři • Hudební producenti • Hudební PR • Hudební vydavatelství • Kariéra hudebního umělce • Umělec vs. hudební vydavatelství • Hudební průmysl v České republice • Konstrukce hudebních hvězd • Konstrukce hudebních hitů • Duševní vlastnictví v hudbě • Koncertní turné
Literatura
  • PASSMAN, DONALD S. (2015): All You Need to Know About the Music Business. 9. vydání, Simon & Schuster.
  • WIKSTRÖM, PATRIK (2013): The Music Industry: Music in the Cloud. 2. vydání, Polity Press.
  • ROGERS, JIM (2013): The Death and Life of the Music Industry in the Digital Age. Bloomsbury, London.
  • ALLEN, PAUL (2014): Artist Management for the Music Business. 3. vydání. Focal Press. ALLEN, PAUL (2014): Artist Management for the Music Business. 3. vydání. Focal Press.
Výukové metody
přednáška s A/V, diskuzní metody
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022, zima 2023.