HF0172z Intonace a sluchová analýza I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí (cvičící)
Garance
doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné vykonání přijímacích zkoušek.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Co nejlepší sluchová orientace v daném hudebním terénu
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientace v tříhlasých a čtyřhlasých akordech
- zvládnutí sluchových diktátů v uvedeném rozsahu učiva
- Intonace předem připravených notových příkladů
Osnova
  • Student navazuje na předchozí znalosti a dovednosti hudební nauky. Nutné prověřit schopnost stavby stupnic, intervalů, akordů, až po trojzvuky. Bezpečné zvládnutí tohoto základního tónového materiálu u klavíru, s akcentem na sluchové diktáty.
Literatura
  • Doležil,M.:Intonace a elementární rytmus HMUB, Praha, 1940 Lýsek,Fr.: Vokální intonace, Praha, 1967 Kofroň, J. : Učebnice intonace a rytmu, Supraphon, Praha, 1978
Výukové metody
Cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/HF0172z