HF0172l Intonace a sluchová analýza I

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí (cvičící)
Garance
doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné absolvování zimního semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Co nejlepší sluchová orientace v daném hudebním terénu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientace v tříhlasých a čtyřhlasých akordech
- zvládnutí sluchových diktátů v uvedeném rozsahu učiva
- Intonace předem připravených notových příkladů
Osnova
  • Na základě výše procvičovaného a zvládnutého rozsahu látky - další upevňování a prohlubování. Rozšíření o čtyřhlasé akordy. Sluchové diktáty v uvedeném rozsahu učiva, současně i struktura rytmická. Intonace notových příkladů předem připravených, s individuální možností čtení z listu.
Literatura
  • Doležil,M.: Intonace a elementární rytmus HMVB,Praha 1940 Lýsek,Fr.: Vokální intonace, Praha,1967
Výukové metody
Cvičení
Metody hodnocení
Zkouška
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/HF0172l