HF0161l Hra na klavír I

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
0/1/3. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Kratochvíl (cvičící)
Garance
Mgr. Pavel Kratochvíl
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Předmět je otevřen všem, kdo zvládli základy klavírní hry absolvováním obdobného školení na nižších stupních studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava na zkoušku v letním semestru předpokládá studium následujícího programu v délce trvání nejméně 15 minut. Požadavky : - pokračování ve studiu stupnic a akordů ve všech durových a mollových tóninách - předvedení jednoduchého klavírního doprovodu - nastudování několika etud (2 rozsáhlejších např. Czerny op. 740 nebo 5 kratších např. Czerny op. 821) - nastudování alespoň jedné skladby z okruhu Scarlatti - Bach - Händel  - dokončení studia jedné věty z klasické sonatiny nebo sonáty (doporučujeme urtext) - nastudování nejméně jedné přednesové skladby z období romantismu, impresionismu nebo 20., 21. století
Výstupy z učení
Student má připravený repertoár v předepsaném rozsahu,který zahraje na komisionálním klasifikovaném zápočtu.
Osnova
 • LS
  Výběr studijní látky je vždy uplatňován individuálně podle technické úrovně studenta.
  Příprava na klasifikovaný zápočet v letním semestru předpokládá studium následujícího programu v délce trvání nejméně 15 minut.
  Požadavky :
  - pokračování ve studiu stupnic a akordů ve všech durových a mollových tóninách
  - předvedení jednoduchého klavírního doprovodu
  - nastudování několika etud (2 rozsáhlejších např. Czerny op. 740 nebo 5 kratších např. Czerny op. 821)
  - nastudování alespoň jedné skladby z okruhu Scarlatti - Bach - Händel
  - dokončení studia jedné věty z klasické sonatiny nebo sonáty (doporučujeme urtext)
  - nastudování nejméně jedné přednesové skladby z období romantismu, impresionismu nebo 20., 21. století
Literatura
 • Böhmová - Grünfeldová: Postup při výběru klavírní literatury. Praha 1965. info
 • Štěpánová-Kurzová, I.: Klavírní technika, Supraphon, Praha 1979. info
 • Kolektiv autorů: Etudy o klavíru - Interpretace, Technika, Pedagogika, Estetika. Supraphon, Praha 1987. info
 • Sýkora, V. J.: Dějiny klavírního umění. Panton, Praha 1973. info
 • Martienssen, C.A.: Tvorivé vyučovanie klavírnej hry. Bratislava 1985. info
 • Nejgauz, G. G.: O umění klavírní hry. Praha 1983. info
 • Gněsina, E.: Přípravná cvičení k různým druhům klavírní techniky. Praha 1978. info
Výukové metody
Individuální lekce - cvičení v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně
Metody hodnocení
komisionální zkouška
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/HF0161l