HF0160z Technika dirigování I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2/1. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Robert Kružík (cvičící)
Garance
MgA. Jakub Klecker
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné vykonání příjímací zkoušky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Nastavení kvalitních základů techniky dirigování pro další osobnostní rozvoj studenta a maximalní uplatnění v souběžných studijních předmětech dirigování
Výstupy z učení
Zvládnutí základní dirigentské techniky
Taktovací schémata 2/4, 3/4, 4/4 takt, složené takty 5/4, 6/4, 7/4
Výrazové dirigování (legato, staccato, akcentace, frázování, agogika
Fermaty na 1.- 6. době
Osnova
  • Dirigování vybraných cvičení i jednotlivých úseků hudebních děl, ve kterých si student zkokonaluje taktovací techniku, osamostatnění rukou,tempovou a dynamickou představu a celkově sdělení svého hudebního záměru z pozice dirigenta
  • Základní výuka recitativu (Mozart: Figarova svatba, Kouzelná flétna)
Literatura
  • Brož, J. - Kaňák, Z..: Základy dirigování, Panton, Praha1982. info
  • Brož, J.: Metodika práce s orchestrem, JAMU, Brno 1975. info
  • Brož J.: Základy dirigování symfonického orchestru, MKS, Brno 1975. info
  • Dědeček .: Základy dirigování, Edition Č.H., Praha, nedat. info
Výukové metody
Hromadná výuka studentů I. ročníku
Individuální výuka u klavíru
Metody hodnocení
Zápočet
Podmínky pro udělení zápočtu: minimálně 70% účast ve výuce; při nesplnění těchto podmínek bude studentovi zadána seminární práci na určené téma; 60 - 69% práce v rozsahu 5 stran, 50 - 59% práce v rozsahu 8 stran; pokud bude docházka studenta činit méně než 50%, zápočet nebude udělen
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/HF0160z