HF0160l Technika dirigování I

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
0/2/1. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Robert Kružík (cvičící)
Garance
MgA. Jakub Klecker
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu v zimním semestru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prohlubování a zdokonalování kvalitních základů techniky dirigování pro další osobnostní rozvoj studenta a maximalní uplatnění v souběžných studijních předmětech dirigování
Výstupy z učení
Zvládnutí veškeré dirigentské techniky s postupným zvyšováním nároků na precizní a přehledné gesto
Připravenost studenta do běžné dirigentské praxe u cvičného i profesionálního orchestru
Osnova
  • Dirigování vybraných cvičení i jednotlivých úseků hudebních děl, ve kterých si student zkokonaluje taktovací techniku, osamostatnění rukou,tempovou a dynamickou představu a celkově sdělení svého hudebního záměru z pozice dirigenta
  • Pokročilejší výuka recitativu (Smetana: Prodaná nevěsta)
Literatura
  • Grosbyne, B.: Technika moderního řízení orchestru, Supraphon, Praha 1967. info
  • Laser, A. : Der moderne Dirigent, Breitkopf u.Härtel, Leipzig 1904. info
  • Malko, N.: Osnovy techniky dirigování, Muzyka, Moskva 1964. info
Výukové metody
Hromadná výuka studentů I. ročníku
Individuální výuka u klavíru
Metody hodnocení
Zkouška
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/HF0160l