HF0133z Studium operního repertoáru I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
1/2/1. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Jakub Klecker (přednášející)
Robert Kružík (přednášející)
Mgr. Ondřej Musil, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Zbavitel
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné vykonání příjímací zkoušky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní seznámení s operním žánrem
Studium a dirigování operních partitur u klavíru
Specifika operního dirigování, teoretické zkušenosti a poznatky při práci s operním ansámblem
Výstupy z učení
Předmět se zabývá rozborem interpretační problematiky jednotlivých operních titulů
Teoretická znalost nejstěžejnějších operních děl české i světové literatury
Praktická znalost opery B. Smetany Prodaná nevěsta
Osnova
  • Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta
Literatura
  • Šíp, L. : Česká opera a její tvůrci. Editio Supraphon, Praha 1983.
  • WARRACK, WEST, John, Ewan. Oxfordský slovník opery. Praha : IRIS, 1998.
  • TROJAN, Jan. Dějiny opery. Praha : Paseka , 2001.
Výukové metody
Hromadná výuka I. - III. ročníku
Individuální dirigování u klavíru
Metody hodnocení
Zkouška
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/HF0133z