HF0133l Studium operního repertoáru I

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
1/2/1. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Jakub Klecker (přednášející)
Robert Kružík (přednášející)
Mgr. Ondřej Musil, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Zbavitel
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu v zimním semestru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prolubování znalostí operního žánru
Studium a dirigování operních partitur u klavíru
Specifika operního dirigování, teoretické zkušenosti a poznatky při práci s operním ansámblem
Výstupy z učení
Předmět se zabývá rozborem interpretační problematiky jednotlivých operních titulů
Teoretická znalost nejstěžejnějších operních děl české i světové literatury
Praktická znalost opery A. Dvořáka Rusalka
Osnova
  • Antonín Dvořák: Rusalka
Literatura
  • Šíp, L. : Česká opera a její tvůrci. Editio Supraphon, Praha 1983. info
  • Mrázková, M. - Kukleta, K. : Kultura pohybu operního pěvce. SPN, Praha 1965.
  • Raninec, Jozef. Ľudský hlas a jeho kultivovanie. Ped. fakulta UK, Bratislava 1997, ISBN 80-88868-31-9
  • ROZSYPALOVÁ, Irena. OPERA A LITERATURA, LITERATURA A OPERA. 2018. info
Výukové metody
Hromadná výuka I. - III. ročníku
Individuální dirigování u klavíru
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/HF0133l