HF0132z Studium symfonického repertoáru I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
1/2/1. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Jakub Klecker (přednášející)
Robert Kružík (přednášející)
Garance
prof. Rostislav Hališka
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné vykonání přijímacích zkoušek na HF JAMU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jeden z hlavních předmětů studentů dirigování. Cílem je seznámit studenty s klasicistním symfonickým repertoárem, se zaměřením se na poznání a interpretaci hlavních stylových znaků tohoto období. S ohledem na skupinovou výuku předmětu je jeho cílem též podněcování kritického myšlení, vyjadřovacích schopností na nejvyšší odborné úrovni i argumentace. Studenti se mají vzájemně inspirovat a pod vedením pedagoga zároveň diskutovat a prohlubovat vědomosti z probírané látky. Na dvou hodinách ze tří jsou přítomni korepetitoři.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- pracovat se symfonickými formami klasicismu
- pozná jejich stylové projevy a naučí se je vyjadřovat gestem a zároveň na ně i verbálně navést interprety
- rozšíří si repertoár o aktuálně nastudovávané skladby
- posilní se jeho kritické myšlení a bude schopen na odborné úrovni diskutovat o svých názorech na hudbu
Osnova
 • Výběr z Beethovenových, Mozartových a Haydnových symfonií.
 • J.Haydn - Symfonie č.94, G-Dur, Hob.I:94 "S úderem na tympán"
 • W.A.Mozart - Symfonie č. 41 C-Dur, KV 551 "Jupiterská"
 • W.A.Mozart - Symfonie č. 38 D-Dur, KV 504 "Pražská"
 • W.A.Mozart - Symfonie č. 35 D-Dur, KV 385 "Haffnerova"
 • W.A.Mozart - Symfonie č. 36 D-Dur, KV 425 "Linecká"
 • W.A.Mozart - Symfonie č. 40 g-moll, KV 550
 • L. van Beethoven - Symfonie č.1, C-Dur, op. 21
 • L. van Beethoven - Symfonie č.2, D-Dur, op. 36
 • L. van Beethoven - Symfonie č.8, F-Dur, op. 93
 • L. van Beethoven - předehra Coriolan, c-moll, op. 62
 • L. van Beethoven - předehra Egmont, op. 84
 • F.Schubert - Symfonie č.7, h-moll "Nedokončená"
Literatura
 • Laser, A. : Der moderne Dirigent, Breitkopf u.Härtel, Leipzig 1904.
 • Bury, E. : Podstavy techniki dyrygowania, PWM, Krakov 1961.
 • Weingartner, F. : Ratschläge für Aufführungen klasischer Sinfonien, Breitkopf u.Härtel, Leipzig 1918.
Výukové metody
Přednáška + cvičení, dílna
Metody hodnocení
Zkouška
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/HF0132z