HF0132l Studium symfonického repertoáru I

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
1/2/1. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Jakub Klecker (přednášející)
Robert Kružík (přednášející)
Garance
prof. Rostislav Hališka
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné absolvování zimního semestru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jeden z hlavních předmětů studentů dirigování. Cílem je seznámit studenty s klasicistním symfonickým repertoárem, se zaměřením se na poznání a interpretaci hlavních stylových znaků tohoto období. S ohledem na skupinovou výuku předmětu je jeho cílem též podněcování kritického myšlení, vyjadřovacích schopností na nejvyšší odborné úrovni i argumentace. Studenti se mají vzájemně inspirovat a pod vedením pedagoga zároveň diskutovat a prohlubovat vědomosti z probírané látky. Na dvou hodinách ze tří jsou přítomni korepetitoři.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- pracovat se symfonickými formami klasicismu
- pozná jejich stylové projevy a naučí se je vyjadřovat gestem a zároveň na ně i verbálně navést interprety
- rozšíří si repertoár o aktuálně nastudovávané skladby
- posilní se jeho kritické myšlení a bude schopen na odborné úrovni diskutovat o svých názorech na hudbu
Osnova
 • Ludvig van Beethoven - Symfonie č.6, F-Dur, op.68 "Pastorální"
 • A. Dvořák - Slovanské tance (výběr)
 • A. Dvořák - Symfonie č.8, G-Dur, op.88
 • C.M.von Weber - Čarostřelec, předehra k opeře
 • W.A.Mozart - Kouzelná flétna, KV 620, předehra k opeře
 • W.A.Mozart - Don Giovanni, KV 527, předehra k opeře
 • L. Janáček - Suita pro smyčce
Literatura
 • Malko, N.: Osnovy techniky dirigování, Muzyka, Moskva 1964.
 • Brož, J. - Kaňák Zd.: Základy dirigování, Praha, Panton, 1982
 • Schönberg, H.: Die grossen Dirigenten, Scherz, München 1970.
Výukové metody
Přednáška + cvičení, dílna
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/HF0132l