HF0116z Teorie kompozice a instrumentace I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
1/1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D.
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
úspěšně vykonaná přijímací zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je orientace v hudbě první poloviny 20. století z hlediska kompoziční techniky, estetického přístupu a instrumentačních postupů. V instrumentaci zaměřeno na dechové a bicí nástroje.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
-rozpoznat a analyzovat prvky kompozičních technik 1. poloviny 20.století;
-zaujmout poučené interpretační stanovisko k hudbě tohoto období
-rozumět speciálním požadavkům partitur a hudebnímu zápisu kompozičních a instrumentačních inovací
-bezpečně se orientovat v možnostech dechových a bicích orchestrálních nástrojů a v jejich organologických a akustických souvislostech
Osnova
 • - změna kompozičního paradigmatu na počátku 20. století, různost přístupů, předchůdci;
 • - volná atonalita, její kompoziční pravidal a vyznění;
 • - systematická atonalita, dodekafonie 2. vídeňské školy, její vývoj, pravidla. Další způsoby kompozice s 12.tóny. Punktualismus;
 • - neofolklorismus a jeho různorodé podoby a prvky;
 • - futurismus, inovace v témbru, bicí nástroje, clustery a první eletronické hud nástroje;
 • - mikrotonalita, čtvrttóny až dvanáctinotóny, čisté ladění, principy a zápis;
 • - neoklasicismus - estetický přístup, kompoziční postupy a principy;
 • - O. Messiaen, B. Bartók, P. Hindemith a další individuální kompoziční metody;
 • - ověření a prohloubení znalostí o dispozicích dřevěných dechových nástrojů, organologické a akustické souvislosti;
 • - ověření a prohloubení znalostí o dispozicích žesťových dechových nástrojů, organologické a akustické souvislosti;
 • - individualizace a míchání zvukových barev;
 • - orchestrální i neorchestrální bicí nástroje, možnosti a uplatnění v hudbě 20. století, možnosti a typy zápisu;
Literatura
 • Beck, John: Encyclopedia of Percussion - Garland Publishing N. Y., 1995. info
 • Blades, James: Percussion Instruments and their History - London: Faber and Faber, 1975. info
 • Hladík, Petr: Notace a interpretace hudby pro bicí nástroje ve 20. století - diplomová práce, JAMU Brno. info
 • Hradecký, E. : Paul Hindemith, Supraphon, Praha 1974. info
 • Kotek, M. : Bicí nástroje - Panton Praha 1983. info
 • Messiaen, Olivier: The technique of my musical language, Leduc, Paris 1956. info
 • Opršál, Martin: Bicí nástroje v artificiální hudbě 20. Století (diplomová práce, JAMU Brno). info
 • Rimskij - Korsakov, Ny.: Instrumentace, Gomuz, Moskva 1959. info
 • SCHÖNBERG, Arnold: Styl a idea. Arbor vitae, Praha 2004. info
 • KOHOUTEK, Ctirad. Novodobé skladebné směry v hudbě. 2., rozš. a opr. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965. Hudební rozpravy.
 • EMMERT, František. Emmert,František:Poznámky k instrumentaci, I/2001/. In Emmert,František:Poznámky k instrumentaci, I/2001/. JAMU Brno: JAMU Brno, 2001. 230 s. JAMU Brno 2001. ISBN 80-85429-54-3. info
 • EMMERT, František. Poznámky k instrumentaci. In Poznámky k instrumentaci. Brno: JAMU Brno, 1999. 85 s. I. ISBN 80-85429-43-8. info
Výukové metody
-řízená rozprava
-barevné průhledy partitur, analytické studium komorních a orchestrálních partitur a nahrávek -rozbor skladby z hlediska kompozičních metod a instrumentace -práce s odbornou literaturou
Metody hodnocení
1. rozbor vybrané skladby 1.poloviny 20.stolení. Nalezení kompozičních principů a instrumentačních postupů a hierarchií.
2. stručná kompoziční studie s použitím probíraných kompozičních technik. Její instrumentace do vybraného obsazení dechových a bicích nástrojů.

Zápočet
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/HF0116z