HF0102l Collaboration with the National Theatre Brno III

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D.
Conducting and Opera Directing Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Conducting and Opera Directing Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování zimního semestru
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je umožnit studentům úzký kontakt s praxí a dát jim možnost stát se součástí uměleckých procesů v Národním divadle Brno (NdB). Studenti mohou navštěvovat zkoušky a účastnit se řešení množství problémů, které se váží k nastudování inscenace. Cílem předmětu je seznámit studenty s chodem operního divadla, systémem práce a tvořivými procesy přímo na půdě renomované instituce. Studenti, kteří projdou konkurzem, mohou zastávat funkci asistenta dirigenta, případně režiséra, a dostanou se tak do blízkého kontaktu s profesionálními umělci při výkonu jejich povolání.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:

- vstupovat do základních organizačních procesů divadelního provozu
- dávat základní pokyny jednotlivým uměleckým složkám souboru, kooperovat na jejich činnosti
- spolupracovat s režisérem a dirigentem a přenášet jejich koncepci na herce a zpěváky
- samostatně řešit jednoduché problémy divadelního provozu
Syllabus (in Czech)
 • - hloubková analýza práce a spolupráce dirigetna a režiséra
 • - psychologie a metodika práce s profesionálním umělcem
 • - psychologie a metodika koordinace jednotlivých složek uměleckého provozu
 • - procesy hudebního a režijního nastudovaní díla
 • - využití scénických prostředků
 • - příprava dirigenta a režiséra na asistentskou pozici
Literature
 • HOLÁ, Monika. Režie oper Leoše Janáčka na brněnské scéně. 2000. Akademická práce
 • ŠIMKOVÁ, Marie. Principy scénografie opery v návaznosti na divadelní technologie a jejich konkrétní využití v Janáčkově divadle v Brně. Brno, 2006., Akademická práce.
 • Almanach Národního divadla v Brně 1994-2004. V Brně: Národní divadlo, 2004. ISBN 80-239-4588-2.
Teaching methods (in Czech)
samostatná práce studentů, praxe, stáž
Assessment methods (in Czech)
Studenti získají zápočet za minimálně 10 vyučovacích hodin strávených na zkouškách v Národním divadle Brno. Účast se kontroluje na základě docházkové knihy umístěné v divadle. V případě nedostatečné účasti není možné ji nahradit jinou formou a student musí prědmět opakovat.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2023, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/HF0102l