HF0100z Spolupráce s NdB I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D. (cvičící)
Garance
MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D.
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné vykonání přijímacích zkoušek.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům úzký kontakt s praxí a dát jim možnost stát se součástí uměleckých procesů v Národním divadle Brno (NdB). Studenti mohou navštěvovat zkoušky a účastnit se řešení množství problémů, které se váží k nastudování inscenace. Cílem předmětu je seznámit studenty s chodem operního divadla, systémem práce a tvořivými procesy přímo na půdě renomované instituce. Studenti, kteří projdou konkurzem, mohou zastávat funkci asistenta dirigenta, případně režiséra, a dostanou se tak do blízkého kontaktu s profesionálními umělci při výkonu jejich povolání.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:

- pochopit principy fungování divadla
- analyzovat náplň práce zaměstnanců divadla (režisér, dirigent, dramaturg, scénograf, herec, osvětlovač, jevištní technik a další)
- sledovat a analyzovat práci dirigenta, režiséra, zpěváků a dalších tvůrčích pracovníků
- uvědomovat si a sledovat psychologii jednání a vztahů uměleckých a neuměleckých pracovníků divadla
Osnova
 • Osnova:
 • - organizace práce v divadle
 • - vnitřní tvůrčí procesy
 • - analýza těchto procesů
 • - psychologie komunikace
 • - vnímání a analýza průběhu hudebního nastudování
 • - vnímání a analýza režijní a dramaturgické koncepce děl
 • - práce s partiturou a režijní knihou
Literatura
 • Trojan, Jan : Úvod do hudební dramaturgie opery. Praha, 1988
 • JANĚKOVÁ, Adéla. Organizace provozu souboru Janáčkovy opery Národního divadla Brno. 2008.
 • VĚŽNÍK, Václav. Zpívali v Brně. [I], Divadlo Na hradbách 1882-1944. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2012. ISBN 978-80-7460-021-0.
 • ZAHRÁDKA, Jiří. "Divadlo nesmí býti lidu komedií": Leoš Janáček a Národní divadlo v Brně = "Theatre must not be comedy for the people" : Leoš Janáček and the National Theatre in Brno. Druhé doplněné vydání. Brno: Moravské zemské muzeum, 2018. ISBN 978-80
Výukové metody
samostatná práce studentů, praxe, stáž
Metody hodnocení
Studenti získají zápočet za minimálně 10 vyučovacích hodin strávených na zkouškách v Národním divadle Brno. Účast se kontroluje na základě docházkové knihy umístěné v divadle. V případě nedostatečné účasti není možné ji nahradit jinou formou a student musí prědmět opakovat.
Informace učitele
Vážení studenti, docházková kniha bude umístěna na vrátnici Janáčkovy opery.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/HF0100z