HF0100l Spolupráce s NdB I

Hudební fakulta
léto 2025
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D. (cvičící)
Garance
MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D.
Katedra dirigování a operní režie – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dirigování a operní režie – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování zimního semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům úzký kontakt s praxí a dát jim možnost stát se součástí uměleckých procesů v Národním divadle Brno (NdB). Studenti mohou navštěvovat zkoušky a účastnit se řešení množství problémů, které se váží k nastudování inscenace. Cílem předmětu je seznámit studenty s chodem operního divadla, systémem práce a tvořivými procesy přímo na půdě renomované instituce. Studenti, kteří projdou konkurzem, mohou zastávat funkci asistenta dirigenta, případně režiséra, a dostanou se tak do blízkého kontaktu s profesionálními umělci při výkonu jejich povolání.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:

- pochopit principy fungování divadla
- analyzovat náplň práce zaměstnanců divadla (režisér, dirigent, dramaturg, scénograf, herec, osvětlovač, jevištní technik a další)
- sledovat a analyzovat práci dirigenta, režiséra, zpěváků a dalších tvůrčích pracovníků
- uvědomovat si a sledovat psychologii jednání a vztahů uměleckých a neuměleckých pracovníků divadla
Osnova
 • Osnova:
 • - organizace práce v divadle
 • - vnitřní tvůrčí procesy
 • - analýza těchto procesů
 • - psychologie komunikace
 • - vnímání a analýza průběhu hudebního nastudování
 • - vnímání a analýza režijní a dramaturgické koncepce děl
 • - práce s partiturou a režijní knihou
Literatura
 • ZAHRÁDKA, Jiří. "Divadlo nesmí býti lidu komedií": Leoš Janáček a Národní divadlo v Brně = "Theatre must not be comedy for the people" : Leoš Janáček and the National Theatre in Brno. Druhé doplněné vydání. Brno: Moravské zemské muzeum, 2018. ISBN 978-80
 • VĚŽNÍK, Václav. Zpívali v Brně. [I], Divadlo Na hradbách 1882-1944. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2012. ISBN 978-80-7460-021-0.
 • JANĚKOVÁ, Adéla. Organizace provozu souboru Janáčkovy opery Národního divadla Brno. 2008. Akademická práce.
Výukové metody
samostatná práce studentů, praxe, stáž
Metody hodnocení
Studenti získají zápočet za minimálně 10 vyučovacích hodin strávených na zkouškách v Národním divadle Brno. Účast se kontroluje na základě docházkové knihy umístěné v divadle. V případě nedostatečné účasti není možné ji nahradit jinou formou a student musí prědmět opakovat.
Informace učitele
Vážení studenti, docházková kniha bude umístěna na vrátnici Janáčkovy opery.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.