HF0049z Seminář operní režie I

Faculty of Music
Winter 2020
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Alena Vaňákova (lecturer)
Guaranteed by
doc. Alena Vaňákova
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně vykonaná přijímací zkouška ke studiu operní režie.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Příprava k samostatné práci, k tvůrčímu zvládnutí inscenační problematiky, k rozšíření obzoru v režijním oboru, ke schopnosti formulovat a obhájovat své názory.
Learning outcomes (in Czech)
Studenti jsou schopni zaujmout stanovisko k různým inscenačním postupům, rozebírat a hodnotit je po profesionální stránce.
Syllabus (in Czech)
  • Seznámení studentů se základními díly operní literatury, často v různých provedeních, pomocí videozáznamů spolu s následnou diskusí.
  • Reakce studentů na přednesený teoretický úvod k připravovaným inscenacím starších kolegů.
  • Aktivní zapojení studentů do diskusí se zvláštním zřetelem k soudobému opernímu dění.
Literature
  • Kvapil, Jaroslav: Úvahy o režii: Studie a články. Praha 1972. info
  • Pujman, F. : Operní režie. Praha, Vyšehrad, 1940. info
  • Scherhaufer, P. : Kapitolky z réžie. Bratislava 1984. info
  • Wagner, Richard : Opera a drama. Praha: Paseka, 2002. info
Teaching methods (in Czech)
Seminář, návštěva operních představení, sledování inscenací významných režisérů (video, DVD), rozbor, diskuse.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2020/HF0049z