HF0049l Seminář operní režie I

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Alena Vaňákova (přednášející)
Garance
doc. Alena Vaňákova
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšně zakončený zimní semestr zápočtem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava k samostatné práci, k tvůrčímu zvládnutí inscenační problematiky, k rozšíření obzoru v režijním oboru a současné inscenační praxe, ke schopnosti formulovat a obhajovat své názory.
Výstupy z učení
Student předmětu je schopen vlastní analýzy současných inscenačních trendů v operní praxi. Vytváří si vlastní názor a dokáže jej obhajovat.
Osnova
  • Referát z obsahu odborného časopisu s informacemi o dění v oblasti režie.
  • Referát hodnotící konkrétní navštívenou inscenaci, spolu s následnou diskusí.
  • Diskuse o režijních přístupech v promítaných inscenacích.
  • Názorová diskuse studentů na téma režijních pojetí konkrétních inscenací spolu se zpětnou detailní analýzou videozáznamů.
Literatura
  • Kvapil, J. : Úvahy o režii. Praha, Divadelní ústav 1972. info
  • Kvapil, Jaroslav: Úvahy o režii : Studie a články. Praha 1972. info
  • Pujman, F. : Operní režie. Praha, Vyšehrad, 1940. info
  • WAGNER, Richard: Opera a drama. info
Výukové metody
Seminář, návštěvy operních představení, sledování inscenací významných režisérů (video, DVD), rozbor, diskuse.
Metody hodnocení
Zápočet.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/HF0049l