HF0040z Jevištní/scénická praxe I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Václav Málek (cvičící)
doc. Alena Vaňákova (cvičící)
Garance
doc. Alena Vaňákova
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšně složená přijímací zkouška ke studiu operní režie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty operní režie se základními technickými složkami divadelního provozu a získání praktických zkušeností.
Výstupy z učení
Student je po absolvování předmětu schopen spolupracovat s technickými složkami divadla, které se přímo podílejí na vzniku inscenace; při její přípravě a následně při zabezpečování průběhu jednotlivých představení.
Osnova
 • Divadelní provoz a jeho technické složky.
 • Výroba dekorací a rekvizit - dílny.
 • Jevištní technika, rekvizitáři.
 • Výroba kostýmů - krejčovny.
 • Garderobiéři vlásenkáři, maskéři.
 • Osvětlovači, štychaři, zvukaři.
 • Inspice, nápověda.
Literatura
 • Černý, Jiří: Základy architektonického a scénického svícení 1, 2. DAMU, Praha 2002, 2007. info
 • Doc. Mgr. Jan Kolegar: Strojní scénické technologie(skriptum) JAMU 2001. info
 • Jirásková, M. DVD Líčení a maska, 2008. info
Výukové metody
Přednášky, praxe; získávání dovedností v rámci praxe v Komorní opeře. Absolvování práce asistenta režie a inspicienta při inscenaci režírované studentem vyššího ročníku. Seznámení s technologiemi v sále a na jevišti Divadla na Orlí.
Metody hodnocení
Zápočet. Podmínkou pro získání zápočtu je 70% účast ve výuce, absolvování praxe na zkouškách v Komorní opeře, práce inspicienta a ústní zhodnocení vykonávané činnosti v rámci inspicientských povinností.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/HF0040z