H85024A Bakalářský seminář

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 1. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Přibil, DiS. (přednášející)
Garance
Katedra jazzové interpretace – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra jazzové interpretace – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení diplomantů s metodikou a technikou zpracování diplomové práce
Osnova
 • Volba tématu diplomové práce a metodologické předpoklady.
 • Struktura diplomové práce.
 • Práce s informačními zdroji (informační centra, rešerše, odkazy, citace).
 • Formální znaky a úprava diplomové práce.
 • Technika zpracování diplomové práce.
Literatura
 • Hudec, Vladimír. Diplomová práce. Metodická příručka. Brno, JAMU, 1995. 22. s.
 • Kuldová, Olga. Normalizovaná úprava písemností. 1. vyd. Praha, Fortuna, 1999. 79 s.
 • ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha, Český normalizační institut, 1997.
 • Pech, Karel. ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace - bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha, Český normalizační institut, 1996. 31 s.
 • Nekuda, Jaroslav – Antonín Slaný. Jak (ne)napsat závěrečnou práci nejen pro posluchače Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno, Masarykova univerzita, 1993. 64 s.
 • Bokůvková, Vlasta – Jana Jindrová. Diplomové práce a absolventské koncerty studujících učitelství hudební výchovy. 2. upr. vyd. Plzeň, Západočeská univerzita, 1998. 59 s.
 • Pokorný, Jiří. Diplomová práce a příležitost k seberealizaci (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno, Akademické nakladatelství CERM, 1994. 71 s.
Výukové metody
cvičení - 1 hod.
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H85024A