H83033z Law I,II

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H83033l Law I,II )
Úspěšně složená zkouška z předmětu H82033l - Právo pro manažery I a zápis do druhého ročníku bakalářského studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními informacemi z oblasti soukromého i veřejného práva tak, aby byli schopni se vypořádat s běžnými právními otázkami své praxe a aby poznali, kdy je třeba vyhledat právníka a jakého typu.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování předmětu bude student schopen: - řešit samostatně běžné právní situace své praxe,
- vyjednávat a uzavírat smlouvy,
- poznat kvalitní vzor smlouvy a upravit ho podle svých potřeb,
- pracovat s automatizovaným systémem k vyhledávání právních informací,
- rozeznat, kdy vyhledat právníka.
Syllabus (in Czech)
 • - smlouvy a závazkové právo
 • - vybrané typy smluv podle občanského zákoníku (kupní, nájemní, výpůjčka, zápůjčka, příkazní, o obchodním zastoupení, o dílo, nepojmenované)
Literature
  required literature
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v aktuálním znění
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v aktuálním znění
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění
 • zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, v aktuálním znění
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v aktuálním znění
  recommended literature
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v aktuálním znění
Teaching methods (in Czech)
přednáška, seminář, diskuse, práce ve skupinách, nácvik situací
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou úspěšného zakončení je - alespoň 80% docházka - písemná zkouška
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H83033z