H80056z Barokní příčná flétna

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Michaela Šikulová Ambrosi, MMus, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Organ and Early Music Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Organ and Early Music Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně vykonaná přijímací zkouška do bakalářského studia. Absolvování konzervatoře v oboru hra na příčnou flétnu/zobcovou flétnu či srovnatelná úroveň.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Práce se studentem se liší podle toho, z jaké nástrojové oblasti přichází. První a druhý semestr slouží k formování základních technických a interpretačních zvyklostí. Student bude prakticky a teoreticky veden k tomu, aby dokázal dekódovat historický notový zápis. Rozlišoval viditelné informace a informace, které musí odvodit na základě znalostí a dobových souvislostí. Student je podněcován k pochopení zvukových, technických a estetických rozdílů mezi tzv. moderními a historickými flétnami. Seznámí se s intonací nástroje a s problematikou historických ladění, corps de rechange. Co nejlépe se přiblíží způsobům držení historického nástroje, nátisku, artikulace, vedení dechu a postavení těla popsaných v dobových traktátech a v souladu s ikonografií. Výběr studijního repertoáru bere ohled na individuální dispozice a dosavadní zkušenosti studenta. Obecně musí v prvním a druhém semestru výběr repertoáru směřovat k tomu, aby student mohl prohloubit konkrétní technické oblasti související s daným nástrojem. Výuka má být v zimním semestru vedená tak, aby student začal získávat první náhled do otázky rozlišnosti stylů a aby postupně získal přehled o výrazových prostředcích, které začíná používat k vyjádření těchto stylových rozlišností. Úmyslem technického a estetického vedení pedagoga by měla být taková podpora vývoje studenta, aby mohl samostatně dospět k přesvědčujícímu výkonu, který se zakládá na znalostech a porozumění, stejně jako na vkusu a interpretační intuici.
Learning outcomes (in Czech)
Zápočet.
Syllabus (in Czech)
 • Intonace/ladění ve vztahu ke zvolenému repertoáru a k historickým pramenům, přehled o literatuře – první část, rozlišování a rozvoj různých hráčských technik, hmaty a technické parametry hry, estetika tvoření tónu.
 • Studium repertoáru 18. století.
 • Počátky flétnové literatury ve Francii a její osvojení. Hlavními body studia budou díla J.-M. Hotteterra a P. D. Phillidora.
Literature
  required literature
 • Hotteterre, Jacques: Principes de la Flute. Faksimile-Reprint der Amsterdamer Ausgabe von 1728. Mit deutscher Übersetzung von Hans Joachim Hellwig und einer Einleitung von Vera Funk. Kassel-Basel-London-New York-Prag 1998. info
 • J.J. Quantz: Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen (Berlin, 1752, česky Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Praha 1990). info
  not specified
 • Neumann, Frederick: Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music. With special emphasis on J. S. Bach. University Press, Princeton 1980. info
 • Graupner, Gottlieb: Complete Preceptor for the German Flute (Boston, 1797).
 • Dockendorf-Boland, Janice: Method for the One-Keyed Flute Baroque and Classical (University of California Press, 1998).
 • Mahaut, Antoine: Nouvelle Methode our Aprendre en peu de tems a Joiier de la Flute Traversiere (Paris, Lyon, 1759).
 • Tromlitz, Johann George: Ausführlicher und gründlicher Unterricht die Flöte zu spielen (Leipzig, 1791)
 • Berbiguier, Tranquille: Nouvelle Méthode pour la Flûte (Janet et Cotelle, Paris, c.1818).
 • Corrette, Michel: Méthode pour apprendre aisément a jouer de la flute traversiere (Paris, 1735 a 1753; nebo reprint SPES, Firenze, 1995).
 • Lusse, Charles de: L’art de la Flute Traversiere (Paris, 1761; nebo reprint SPES, Firenze 1997).
 • Monzani, Tebaldo: Instructions for the German Flute (London, 1801).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H80056z