H70040l Multimediální kompozice I

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
4/0. 10 kr. 10 z 20. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Richard Fajnor (přednášející)
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
úpěšné absolvování předmětu H70040z - Multimediální tvorba I v zimním semestru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Komplexní umělecké využití vztahu mezi hudbou a objektem.

Příprava studentů pro navrhování a tvorbu subjektivní, figurální/ tělové, kontextové světelné a akustické kompozice. Vytvoření mixmediálního díla vycházejícího z tohoto vztahu.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu prokazuje základní:
dovednosti:
- volit ideální formy a výrazové prostředky pro naplnění svého tvůrčího záměru a využívat k tomu různých základních technologických postupů pro tvorbu figurálního díla multimediálního charakteru,
- používat adekvátní postupy při práci s technologiemi a produkčními programy,
znalosti:
- o principech tvorby umělého zvuku, obrazu a figurální kompozice a je schopen vytvořit studii díla,
- nejznámějších děl světového a česko-slovenského umění studované odbornosti,
kompetence:
- koordinovat základní produkční kroky pro finalizaci prototypu uměleckého díla,
- formulovat problém, volit a obhájit svůj vlastní interpretační názor.
Osnova
 • Osnova a výuková témata:
  - historické aspekty subjektivity, fenomenologie apod.
  - problematika lidského těla a jeho zapojení do díla, hierarchie ve skupinových aktivitách, pozice a jejich proměny
  - tradiční umělecká témata - portrét
  - strukturace díla a adaptace lidské proporcionality, antropomorfní výstavbové principy
  - téma portrétování/ subjektivita identity - umělec a jeho model /autoportrét
  - příklady zpracování témat tradičními technikami - text/ výtvarné umění/ hudba/ divadlo/ film
  - tělo v umění, figurální/figurativní - vnější a vnitřní fyzická zkušenost, dech, hmat, dichotomie akustického a vizuálního, používání těla jako extenze do prostoru, jako objektivizace ducha, nebo jako nástroje pro používání světa.
  - medialita, charakteristika/charakterovost, typologie, autenticita, individuum - mediální tvář
Literatura
  povinná literatura
 • B.Schellmann a kol.: "Média/ základní pojmy, návrhy, výroba", Europa Sobotáles, 2004. info
 • Vilém Flusser: "Za filozofii fotografie", Hynek Praha, 1994. info
 • Roland Barthes: "Světlá komora", Archa Bratislava, 1994. info
 • Gilles Deleuze: "Film 1/ Obraz - pohyb", NFA Praha, 2000. info
 • Jacques Aumont: "Obraz", FAMU Praha, 2005. info
 • CADENA, Richard. Automated Lighting: The Art and Science of Moving Light in Theatre, Live Performance, Broadcast, and Entertainment. Taylor & Francis, 2006. ISBN 978-1-136-08533-8. info
  doporučená literatura
 • "Orbis Fictus" (katalog k výstavě SCCA), Oswald Praha, 1995. info
 • Petr Dorůžka: "Hudba na pomezí", Panton ČHF Praha, 1991. info
 • Zdeněk K.Slabý, Petr Slabý: "Svět jiné hudby", Volvox Globator Praha, 2002. info
 • Michelle Emmer: "The Visual Mind" The MIT Press, 1994. info
 • Vilém Flusser: "Moc obrazu", Výtvarné umění 3-4/96, OSVU Praha, 1996. info
 • Nielson Goodman: "Jazyky umění / Nástin teorie symbolů", Academia, 2007. info
 • CADENA, Richard. Automated lighting: the art and science of moving and color-changing lights. 3. vyd. New York: Routledge, 2017. ISBN 978-1-138-85090-3. info
Výukové metody
osobní konzultace + individuální práce studenta na praktických výstupech - 2+10 hod.

Počet děl vytvořených za semestr je závislý na jejich rozsahu a technické náročnosti, proto bude řešen vždy individuálně. Za semestr budou posuzovány alespoň dva návrhy nebo koncepty a jeden z nich dokončen v nějaké podobě prototypu nebo dokončené realizace, díla.
Vzhledem k tvůrčí povaze předmětu - tvorbě uměleckých děl - není časová osnova uvedena.
Metody hodnocení
Klauzurní komisionální zkouška - posouzení semestrálních a klauzurních realizací.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.