H70009A2z Komorní hra I

Hudební fakulta
zima 2014

Předmět se v období zima 2014 nevypisuje.

Rozsah
0/0. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: z.
Garance
Katedra klávesových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra klávesových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Osnova
  • * Studium komorních skladeb barokního, klasickoromantického období, 20. a 21. století, pro soubory různých seskupení, včetně klavírního dua. Možnost komorní hry s využitím hammerklavieru. Volitelně příprava na absolventský recitál, kde smí komorní hra tvořit až polovinu programu.
Literatura
  • Notové materiály pokud možno urtextové, kritická vydání atd. info
  • Moore, Gerald: Am I too Loud? Penguin, Harmondsworth (Mddx.), 1966. info
  • Corredor, J. Ma.: Hovory s Pablem Casalsem. Praha : SNKLHU, 1958. info
  • Newman, William S.: Beethoven on Beethoven. New York : W.W.Norton,1988. info
Výukové metody
přednáška - 1 hodina týdně
Metody hodnocení
zápočet

  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2014/H70009A2z