H65005l Wagner Tuba Playing

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
základní znalosti předmětu, získané na nižším stupni studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 16 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
 • - seznámení se ze základní technikou držení nástroje
  - využití zvukových možností nástroje
  - tvoření tónu
  - intonační problémy nástroje
  - hra legáta a staccato
  LS:
  - hra etud
  - hra přednesů
  - transpozice a čtení zápisu
  - vytváření menších komorních souborů s použitím Vágnerovy tuby
  - příprava veřejného vystoupení
  - orchestrální praxe
Literature
 • Johan Joachim Quantz - Hra na dechové nástroje. info
 • Philip Farkas - Umění hry na žesťové nástroje. info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H65005l