H65004l Playing the alto trombone I

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Robert Kozánek (lecturer)
doc. Mgr. Petr Janda (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Studium oboru Hra na trombon
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 16 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
 • Výběr studovaných skladeb je možno částečně upravit dle disposic studenta, orientačně by však měl být zařazen do těchto okruhů trombonové literatury:

  Český anonymus: Sonáta
  G. Ch. Wagenseil: Koncert Es dur
  výběr z orchestrálních partů: W.A. Mozart: Requiem, R.Schumann: Symfonie č. 2,
  L.v. Beethoven: Symfonie č. 5 a č. 9
Literature
 • M.Hejda: Přípravná škola hry na trombon (transkripce pro altový trombon P.Janda). info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, praktická výuka
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H65004l