H61411z Pedagogy Intership II

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
1/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Vocal Studies Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Vocal Studies Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Pro získání zápočtu je potřebná aktivní účast na cvičeních během celého semestru - nejméně 70% prezence v docházce.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Získání praktických zkušeností v oblasti výuky zpěvu na ZUŠ a příprava pro praxi pedagoga zpěvu.

Syllabus (in Czech)
 • Praktická pedagogická příprava studentů pro výuku zpěvu na různých stupních hudebních škol.

  V návaznosti na předcházející studium seznámení s počátkem studia zpěvu na konzervatoři:
  - náplň a charakter studia zpěvu na konzervatoři;
  - hlasová cvičení s ohledem na profesionální školení hlasu, respektování zralosti hlasu u studentů 1. ročníku, respektování odlišnosti ženského a mužského hlasu;
  - nácvik solfeggií a písní podle osnov jednotlivých ročníků;
  - budování hlasové techniky profesionálního pěvce, respektování odlišnosti mužských a ženských hlasů a rodících se hlasových typů;
  - nácvik písní a árií podle osnov jednotlivých ročníků, důraz na stylové provedení;
Literature
 • Osnovy Konzervatoře - studijní obor #Klasický zpěv". info
 • Jelena Holečková-Dolanská: 500 denních pěveckých cvičení, Praha, SNKLHU, 1956. info
 • Franziska Martienssenová-Lohmannová: Vzdělaný pěvec, Pardubice, KORA, 1994. info
 • Jaromír Soukup: Hlas, zpěv, pěvecké umění, Praha, Supraphon, 1972. info
 • Mária Smutná-Vlková: Metodika spevu a prehl?ad literatúry spevu, Bratislava, VŠMU, 1981. info
 • Blanka Morávková: Metodika zpěvu, JAMU 2008. info
Teaching methods (in Czech)
kolektivní výuka
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H61411z