H60412z Fundamentals of Jazz Improvisation I

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/1/3. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Milán Kašuba (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 10:00–13:00 304, Wed 10:00–13:00 304
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné ukončení 1. ročníku bakalářského studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Guitar (programme HF, B-HUDUM)
 • Guitar (programme HF, Hstru:B)
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je studenta seznámit se základy jazzové improvizace, tzn. všechny druhy improvizace v jazzu, harmonické cítění, analýza, souvislosti jednotlivých hudebních motivů, znalost akordických značek, jazzová artikulace a další.
Learning outcomes (in Czech)
Student po absolvování předmětu bude schopen se orientovat v základech jazzové improvizace. Bude mít přehled v tématických oblastech jako jsou jazzové akordické značky, frázování, individuální jazzová improvizace, jazzové kadence a jejich uplatnění, modulace dominantních jader hudebních témat a mnoho dalších.
Syllabus (in Czech)
 • - Akordy používané v jazzu a jejich značení /alterované dvojalterované, atd./ - po nonové - - -
  - Individuální způsob improvizace
  - Jednoduchý princip harmonie a improvizace
  - Jazzová artikulace
  - Frázování
  - Improvizace na základě stupnic a modů
  - Improvizace na základě harmonického cítění
  - Mimotonální improvizace
  - Harmonické souvislosti hudebních motivů
  - Modulace dominantních jader hudebních témat
  - Jazzové kadence
  - Improvizace na standardní skladby
  - Poslechové ukázky na praktických příkladech
Literature
  recommended literature
 • Kraugartner, K.: Úpravy a improvizace v jazzu, Ed. Supraphon 1964
 • Velebný, K.: Jazzové praktiky, Ed. Panton 1966
 • Šolc M.: Tajemství kytarových značek, Ed. Supraphon 1967
 • Nahrávky a notový materiál jazzových standard
Teaching methods (in Czech)
Přednáška a cvičení
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H60412z